Nyheter

Program for høstmøtet 20. oktober 2018 finner du under “Høstmøter”

Referat fra styremøte i NSDL 11.9.-2018 finner du under referater

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett

NSDL – Nyhetsbrev juli 2018

Protokoller fra Landsmøte og medlemsmøte som ble avholdt 26.5.-2018 ligger nå under Landsmøter

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply