Nyheter

Invitasjon til Landsmøte 2018 er lagt ut under landsmøter

Referat fra styremøte 7. februar 2018 er lagt under referater.

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply