Nyheter

Referat fra høstmøtet som ble avholdt lørdag 4. november 2017 kommer snart

Referat fra styremøte 3.11. er lagt under referater.

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply