Nyheter

NSDL – Nyhetsbrev juli 2018

Protokoller fra Landsmøte og medlemsmøte som ble avholdt 26.5.-2018 ligger nå under Landsmøter

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply