Nyheter

Hei alle sammen

TD kurs på Lillehammer 26.11.-27.11.-2022

Se informasjon om kurset https://www.skiforbundet.no/hopp/nyhetsarkiv/2022/11/td-kurs-hopp-og-kombinert/

Send gjerne informasjonen videre til aktuelle kandidater, inkl. tidligere og nåværende utøvere.

Det kan være personer som arrangerer renn, vil være TD eller utføre en spesialfunksjon som videomåling, utstyrskontroll, resultatservice og koordinator. Påmelding til kursholder Jørn Olav Bekkelund på teddyjorn@hotmail.com

Høstmøtet: Referat fra høstmøtet finner du under «høstmøter»

Nye trekkregler: Ligger under «Reglementer og vedtekter»

For styret i NSDL

Kolbjørn Asphaug
Leder

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett