Nyheter

Hei alle sammen

Norges Skidommerlaugs landsmøte som var planlagt til 6. juni på Gjøvik utsettes til høsten. P.g.a. reservasjonen på hotellet måtte vi ta denne avgjørelsen nå. Og slik det ser ut for øyeblikket kan det ta litt tid før det er mulig å arrangere møter og sammenkomster.
Vår plan nå er å ha landsmøtet sammen med høstmøtet. Tid og sted er ikke bestemt pr dato, og det vil ta litt tid før vi kan bestemme noe her. Skal komme med informasjon så snart vi har noe nytt.
Og fremover nå må hver enkelt ta godt vare på seg selv, og så får vi håpe at alt er mer normalt igjen når vi nærmer oss sommeren og høsten.

Mvh

Kolbjørn Asphaug – leder NSDL

 

 

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

 

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett

 

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply