Nyheter

Hei alle sammen

Godt nyttår til alle.

Referater fra Landsmøte og medlemsmøte på Hamar er lagt ut der de hører hjemme.

Ønsker alle lykke til med kommende sesong

For styret i NSDL

Kolbjørn Asphaug
Leder

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett