Nyheter

Hei alle sammen

Landsmøtet ble fint gjennomført på Gjøvik 20-22. mai 2022 med mange gode innlegg fra foredragsholderne. Innsatspris ble delt ut til Odd Jostein Hyttebakk under festmiddagen lørdag kveld. Referater fra landsmøtet og medlemsmøtet blir lagt ut så snart de er klare.

GOD SOMMER

For styret i NSDL

Kolbjørn Asphaug
Leder

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett