Nyheter

Høstmøtet ble gjennomført lørdag 20.10. og referat ligger under høstmøter. Veldig fint med innlegg fra Alexander Stõckl. Bente-Lill Romøren og Ståle Villumstad bidro også med innlegg på møtet.

På møtet ble det også presentert en brosjyre(folder) som kan brukes når vi skal verve nye dommerkandidater. Den finner du her. Lyst til å bli hoppdommer eller TD

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett

NSDL – Nyhetsbrev juli 2018

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply