Nyheter

Hei alle sammen

Landsmøtet ble fint gjennomført på Gjøvik 20-22. mai 2022 med mange gode innlegg fra foredragsholderne. Innsatspris ble delt ut til Odd Jostein Hyttebakk under festmiddagen lørdag kveld. Referater fra landsmøtet og medlemsmøtet ligger under «Landsmøter»

For styret i NSDL

Kolbjørn Asphaug
Leder

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett