Nyheter

Norges Skidommerlaugs høstmøte ble avviklet på Gardermoen Airport Hotell lørdag 9. november. Gode tilbakemeldinger på at det var et bra møte, Johan Remmen Evensen og Christian Nilsen fra NRK sporten var stede og holdt innlegg og mange hopp ble kjørt på video og diskutert.

Referat fra høstmøtet finner du under “høstmøter” og referat fra styremøtet under “referater”

Mvh

Kolbjørn Asphaug – leder NSDL

 

 

Hvis du vil bli hoppdommer eller teknisk delegert finner du informasjon her:

Lyst til å bli hoppdommer eller TD

 

Her er linken til NSFs side med TD og dommeroppsett. Klikk på denne. Link til TD og dommeroppsett

 

Skjema for kjøregodtgjørelse og refundering av utgifter ligger  under av avsnittet “Terminliste – TD og dommeroppsett.

Kilometergodtgjørelsen er nå kr. 3,50 pr km.

Leave a Reply