Om Norges Skidommerlaug

Norges Skidommerlaug er en organisasjon for norske stil- og måledommere og TD’er for spesielt hopp og kombinert.

Lauget er tilsluttet NSF gjennom hoppkomitéen, og har som underledd laug i alle skikretser. Lauget ble etter all sannsynlighet stiftet i 1915.

Dette fremgår av en artikkel i bladet «Skiidrett» nr 6, desember 1965, der det refereres fra dommerlaugets 50-årsjubileum.

Imidlertid finnes det i Skidommerlaugets eget medlemsblad, «Dommerkontakt» nr 2-86/87, en faksimile av et skriv som er sendt til skidommerne (forbundsdommerne) den 20. februar 1938. I det skrivet står det at «Skidommerlauget» ble stiftet i 1925, som en sammenslutning, åpen for samtlige av landets forbundsdommere. Uansett stiftelsesår, er Norges Skidommerlaug verdens største nasjonale sammenslutning for dommere og teknisk delegerte, og medlemstallet er 309 i 1997/98.

Men lenge før dommerne organiserte sitt virke, har stilbedømmelse vært en del av hoppsporten. Allerede under de tidligste rennene vi kjenner til, blant annet i Husebybakken i 1892, var det dommere til stede. Den gang var det to, og de benyttet dommerkarakterer fra 1-6, hvor 1 var best. I 1913 ble reglementet endret, og man gikk over til et system der 20 var høyeste oppnåelige karakter.

I årenes løp har hoppnormen forandret seg ganske mye, men 20 i stil er fremdeles den karakteren som står øverst på alle hopperes ønskeliste.

En rekke personer er blitt Norges Skidommerlaugs hederstegn, «Gullmerket», til del – blant andre Jakob Vaage som var grunnlegger av Skimuseet i Holmenkollen og har utgitt flere bøker om norsk skisport og dennes utvikling. Den mest prominente personen som er tildelt denne hederen er HM Kong Olav V – i 1965 i forbindelse med 50-årsjubileumet. Kongen var invitert til denne festen, men kunne ikke komme fordi det var hoffsorg. Imidlertid ble følgende telegram sendt til Kongen: «Skidommerne, samlet til jubileumsfest, sender Deres Majestet sin hjerteligste hilsen og har den ære å meddele at vi har tildelt Deres Majestet vårt hederstegn for Deres Majestets aldri sviktende interesse for hoppsporten. Skidommerlauget». Fra Hans Majestet innløp senere på kvelden følgende svartelegram: «Hjertelig takk. Beklager ikke å kunne være med i dag. Gratulerer med jubileet. God fest og mange hilsener til alle. Olav R.»

Under årsmøtet i Skien i 1991, ble det foreslått å endre betegnelsen «Årsmøte» til «Landsmøte». Forslaget ble nedstemt, men i 1992, under årsmøtet på Skedsmo, kom forslaget opp igjen og ble vedtatt. I 1993 ble således det første «landsmøtet» arrangert i Stjørdal, med Nord-Trøndelag Skidommerlaug som teknisk arrangør. Dette landsmøtet ble på flere måter historisk, idet det ikke bare var det første landsmøtet, men også for første gang ble arrangert nord for Trondheim. Dessuten var det for første gang internasjonal deltakelse, idet Kalevi Männys fra det finske skidommerforbundet og Eric Magnusson fra det svenske dommermiljøet var til stede.

Etter dette møtet har styret for Norges Skidommerlaug forsøkt å «krydre» møteprogrammet ved å invitere foredragsholdere som kommer utenfra vårt eget miljø – men som allikevel har eller har hatt tilknytning til skiidretten generelt og hoppsporten spesielt.

I forbindelse med landsmøtet i Tønsberg 10. mai 1997, ble Kari Helen Solstad fra Akershus Skidommerlaug den første kvinne som mottok «Gullmerket». Sigurd Kvissel fra Oppland og Arne Ravnanger fra Oslo er de eneste i Norges Skidommerlaug som har mottatt både «Gullmerket» og «Innsatsprisen», en pris som ble innstiftet i 1991.
Litt småtteri:
1965:
Medlemskontingenten, som i flere tiår var 2 kroner året, ble vedtatt sløyfet, idet man anså Norges Skidommerlaugs økonomi som meget god.

1982:
«Dommerkontakt» – Norges Skidommerlaugs medlemsblad blir startet. Sentralt i dette arbeidet sto daværende styre, med Kolbjørn Gulliksen og formann Sigurd Kvissel i spissen.

1983:
Etter hvert «angrer» nok noen på at medlemskontingenten ble sløyfet, og i 1983 blir det vedtatt at medlemskontingent igjen skulle innføres, blant annet for å dekke utgiftene i forbindelse med medlemsbladet. Kontingenten blir satt til 50 kroner pr. år.

1992:
Tom Arne Nybak, Akershus Skidommerlaug, dømmer de Olympiske Vinterleker i Albertville. Med det har Tom Arne dømt alle internasjonale mesterskap så nær som VM i skiflyvning.

1993:
Marit Nybelius fra Sverige er gjestedommer under det nasjonale Plastmesterskapet i Marikollen 25. september 1993. Hun var således den første utenlandske kvinnelige dommer som dømte et plastrenn på norsk jord. Den første kvinnelige utenlandske dommer som dømte vinterrenn i Norge, var Cynthia Kling fra USA. Hun dømte ett renn i Holmenkollen i 1985.

8.-10. oktober 1993 ble utvidet styremøte for første gang avholdt ombord på Kielferga MS «Kronprins Harald».

Ny stilnorm innføres som en prøveordning i FIS-renn. Endringene er i grove trekk mindre trekk for svev og landing, samt økt meterverdi. Lengden vil således være utslagsgivende for resultatlisen.Store protester fra Norges Skidommerlaug, som mener at muligheten til å skille de gode og dårlige hopperne er tatt bort.

1994:
Prøveordningen med ny stilnorm og økt meterverdi blir vedtatt gjeldende for alle renn fra og med sesongen 1994/95.

Odd Sandvold, Oppland Skidommerlaug, dømmer De Olympiske Vinterleker på Lillehammer, mens Asbjørn Bentsen fra Telemark Skidommerlaug er målesjef under de samme rennene. Et 40-talls målere fra de fleste norske kretslaug var med og målte i løpet av disse fantastiske lekene.

Under landsmøtet på Hamar 7. mai 1994 ble Kari Helen Solstad, Akershus Skidommerlaug, valgt til Norges Skidommerlaugs første kvinnelige leder. Hun trakk seg imidlertid fra vervet samme høst, grunnet interne problemer i styret. Sverre Vidringstad, Vest-Agder Skidommerlaug, gjeninntrådte som leder i forbindelse med ekstraordinært landsmøte i oktober.

1996:
Geir Steinar Loeng, sekretær i styret, lanserer ideen om bruk av Internett i medlemsbladet «Dommerkontakt» nr. 1-96/97. De første spede forsøk på nettet ble foretatt allerede høsten 1996, og resulterte i noen «tilbakemeldinger». Harald Syverud, Telemark Skidommerlaug, påtar seg arbeidet med å legge aktuelt stoff og aktuelle saker ut på nettet.

1997:
Amund Lie, Hedmark Skidommerlaug, dømmer VM i Trondheim. Clarin Gunnarson, også fra Hedmark, var måledommerassistent under dette mesterskapet.Odd Almli, Sør-Trøndelag var norsk målesjef.

Landsmøtet i Tønsberg den 10. mai var spesielt, idet NSF’s president Jan Jensen, visepresident i skiforbundet, Geirr Kihle og en fremtredende representant fra FIS’ komite for dommere og TD, Hans Ostler fra Tyskland, var til stede. Tidligere landslagstrener Terje Holm var hovedforeleser under det påfølgende medlemsmøtet, som ble avholdt i Hotel Klubben.

Norges Skidommerlaugs høstmøte 29.11.1997 samlet omkring 100 dommere, og disse fikk oppleve skuespilleren Morten Faldaas’ levende fremførelse av sitt syn på hoppsporten, idet han var invitert som hovedforeleser. Møtet var lagt til Lillehammer i forbindelse med WC-åpningen i Lysgårdsbakken K120. Flere av NSDLs medlemmer stilte i målertrappa både fredag 28.11. under kvalifiseringen, lørdag 29.11. og søndag 30.11. Under rennet lørdag var så og si alle i aksjon som lengdemålere idet utdanningsutvalget sto for regien av praktisk trening. I første omgang var det 64 målere i trappa! Norske dommere var Anton Dahl fra Finnmark (lørdag) mens Vidar Nybakken, Hedmark, dømte søndag. Målesjef var Øyvind Ristvedt (Buskerud), mens Svein Kampen (Akershus) var assisterende målesjef.

1998:
Hans Elvsveen, Hedmark Skidommerlaug og Jan Bjørn Evja, Vest-Agder Skidommerlaug dømmer to renn hver i den Tysk/Østerrikske hoppuka. Torgeir Nordby, Oslo Skidommerlaug var teknisk delegert i de tre første rennene, og TD-assistent i det fjerde.

Siste helga i mai ble Norges Skidommerlaugs landsmøte arrangert i Alexandra Hotell i Loen, Nordfjord, med Sogn og Fjordane Skidommerlaug som teknisk arrangør.

1999:
Norges Skidommerlaugs landsmøte er lagt til Olavsgaard Hotell på Hvamsmoen i Skedsmo, med Akershus Skidommerlaug som teknisk arrangør.

2000:
Under Norges Skidommerlaugs Landsmøte på Hankø i Østfold blir Sigurd Kvissel utnevnt til laugets første æresmedlem.

2001: Troms SDL i Tromsø

2002: Buskerud SDL på Kongsberg (flyttet til Bolkesjø pgs. hotellstreik)

2003: Landsmøtet ble avholdt på Morgedal Hotell med Telemark SDL som teknisk arrangør. Ingen tvil om at vi var på historisk grunn når det gjelder skihopping. Det er var her Sondre Norheim gjorde sine berømte svev utover hustakene. Leder for FIS TD- og dommerkomite, Ueli Forrer var gjest på dette møtet. Under sitt innlegg berømmet han Norge for å ha et profesjonelt opplegg for sine TD-er og dommere.

2004: Oppland SDL – Gudbrandsgaard Hotell ved Kvitfjell

2005: Sør Trøndelag SDL på Rica Hotell i Trondheim

2006: Telemark SDL Skjærgården Hotell i Langesund

2007: Hedmark SDL – Rica Olrud på Hamar

2008: Buskerud SDL – Storefjell Hotell i Hallingdal

2009: Landsmøtet avholdt på Voss med Hordaland SDL teknisk arrangør. Høstmøtet ble avviklet på Hamar

2010: Landsmøtet ble avholdt i Arendal. Agder og Rogaland Skidommerlaug hadde gjort en meget bra jobb med            forberedelsene så alt gikk knirkefritt. Hyggelig at årets ildsjel fra 2008, Trygve Bringsverd var tilstede som gjest både på møtet og under festmiddagen. Høstmøtet foregikk på Olavsgaard Hotell som ligger like utenfor Lillestrøm. Gruppearbeid ble gjennomført som endel av agendaen og tema var bl.a. rekrutteringen  til TD- og dommergjerningen.